A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a RichárdMasszázs és Kováts Richárd egyéni vállalkozó– a továbbiakban: „Szolgáltató”– által a https://richardmasszazs.hu domain név összes aloldalára és az említett oldalakon elérhető, információkra vonatkozik, valamint https://richardmasszazs.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022. augusztus 1-től visszavonásig.

Kováts Richárd E.V. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A szolgáltatást nyújtó, a honlap üzemeltetője

Név: Kováts Richárd egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 1214 Budapest, Űrhajós u. 2.

Adószám: 58771239-1-43
Nyilvántartási szám: 57125099

Bankszámlaszám: 73605144-10236321-00000000 (TAKARÉK Bank)

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott masszázs szolgáltatások, illetve a webshop-on keresztül egyéb termékek értékesítését végzi a Szolgáltatás igénybevevőjével (a továbbiakban: „Ügyfél”).

A Szolgáltatás célja, hogy az ügyfelek az igénybevett szolgáltatások és/vagy termékek megvásárlásával fizikai közérzetüket javíthassák, hozzájárulhassanak egészségük megőrzéséhez.

A honlap, a honlapon található tartalmak, információk, küldött hírlevelek szerzője (továbbiakban: Szerző): Kováts Richárd.

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Kováts Richárd E.V. Ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként az általa nyújtott termékeket vagy szolgáltatásokat nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. Változtatás joga és felelősség kizárása

A honlapon közzétett információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a honlapon naprakész információk szerepeljenek.

Adatgyűjtés

Kováts Richárd E.V. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Kováts Richárd E.V. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az Ügyfél személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Ez alól kivételt képez a PayPal (Europe)-on keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a PayPal (Europe) biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a Vásárlási útmutató részben olvasható.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a hello@richardmasszazs.hu elektronikus címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Kováts Richárd E.V.

A honlapon találhatóak linkek más weboldalakra történő átirányításával Kováts Richárd E.V. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Kováts Richárd E.V. kifejezetten elhárít minden felelősséget azon károkért, amit a linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés véglegesítése után Kováts Richárd E.V. automatikusan postázza a Megrendelőnek a terméket, amit a Megrendelő köteles átvenni és kifizetni a posta képviselőjének, vagy futárnak. Amennyiben a Megrendelő bármely okból nem veszi át és/vagy nem fizeti ki a megrendelt termék díját, a visszaküldési-, és adminisztrációs költségekre 4.000 Ft kerül felszámításra, melyet a Megrendelő köteles kifizetni. Ennek érdekében Kováts Richárd E.V. 8 napos határidővel átutalásos számlát állít ki és küld el ajánlva a Megrendelőnek.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Termék megrendelési feltételek

A kiválasztott termékek, szolgáltatások megrendelését követően az értesítés, hogy a megrendelés elfogadásra került, email-ben érkezik.

A megrendelés után a számlát a vételárról 4-8 munkanapon belül postai, vagy elektronikus úton e-mailben küldöm.

A https://richardmasszazs.hu webshop bármely termék vagy szolgáltatás kiválasztása és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos egyéb információkat. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Fizetési feltételek

A https://richardmasszsazs.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Bank- és hitelkártyás fizetési lehetőségek

A kényelmes és biztonságos online fizetést a PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) biztosítja.

A bankkártya adataihoz mi nem férünk hozzá, nem tároljuk és nem is élünk vissza velük.

PayPal (Europe)

Tudomásul veszem, hogy a Kováts Richárd E.V. (1133 Budapest, Kárpát uca 37.) adatkezelő által https://richardmasszazs.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az PayPal (Europe) mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a PayPal (Europe) Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacyfull?locale.x=hu_HU

2. Banki utalás

A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait.

Előre utalás esetében a megrendelt terméket csak a termék pontos összegének beérkezése után küldjük el a megrendelőnek, amiről emailben értesítjük.

Az összeget kérjük az alábbi bankszámlára utalják:

Név: Kováts Richárd E.V.

Számlavezető bank: TAKARÉK Bank

Számlaszám: 73605144-10236321-00000000

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásval), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.

A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).

Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.

Garanciák és akciók

Kováts Richárd E.V. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után termék visszavásárlására nincs lehetőség, befizetett összeg nem kerül visszatérítésre.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

Kováts Richárd E.V. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.


Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Kováts Richárd E.V.